Social enterprise

Sociale Enterprise

Rob Parry Originals is een onderdeel van Sixty Fruits, een sociale onderneming met een hart voor mensen & vintage meubels. Waarom wij dit doen vinden we terug in onze christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens – in daden zichtbaar.  We zeggen niet dat we het allemaal zo goed doen – maar we houden er aan vast:

“Wij willen de Liefde leren”.

Sixty Fruits is een stichting. Het bestuur bewaakt visie en beleid voor de langere termijn. Het bestuur keurt het jaarplan goed en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Tot slot treedt het bestuur op als werkgever van de betaalde krachten.

 

Onze doelen

Deelnemers zijn zelfstandiger, beschikken over betere werknemersvaardigheden, zijn sociaal actiever, minder vaak ziek, hebben een gezonder dagritme.

Deelnemers ontdekken persoonlijke kwaliteiten en interesses op het gebied van werk.

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe.

Minder terugval, op termijn minder zorgkosten overheid en minder uitkeringen.

Klanten voelen zich betrokken en dragen bij aan de maatschappij door een meubel van Sixty Fruits te kopen.